ประวัติมะเขือการ์ตูน

มะเขือการ์ตูน
มะเขือการ์ตูน หรือ Solanum mammosum     มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบอเมริกากลาง โดยทั่วไปมีขนาดทรงพุ่มสูงประมาณ 90-120 ซม. ทรงพุ่มกว้างประมาณ 60-90 ซม. เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะผลเป็นปุ่ม 3-5 ปุ่ม คล้ายดาว และสีเหลืองจนถึงสีส้ม มีลักษณะเด่น เป็นที่สะดุดตา    ใช้ในงานประดับตกแต่งสถานที่ เช่น โรงแรม หรือกระเช้าดอกไม้ สำหรับเทศกาลต่างๆ    โดยมาก  ราคาเฉลี่ยกิ่งละ 50 - 100 บาทต่อกิ่ง  ( 1  ต้นมีประมาณ  20 ลูก  )


ดู มะเขือการ์ตูน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า